Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นางสาวศรีสุดา นาถประนิล
  • ตำแหน่ง: ครูชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิสูงสุด: กศ.ม.ชีววิทยา
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำชั้น ม.3/5
  • การติดต่อ: -
Read 720 times Last modified on วันอาทิตย์, 04 สิงหาคม 2562 21:25