ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.2
62
50
112
4
อบ.3
60
46
106
4
รวม อบ.
122
96
218
8
ป.1
59
61
120
4
ป.2
52
59
111
4
ป.3
68
69
137
4
ป.4
66
61
127
4
ป.5
67
76
143
4
ป.6
73
69
142
4
รวมประถม
385
395
780
24
ม.1
123
99
222
6
ม.2
128
138
266
6
ม.3
96
98
194
5
รวมมัธยมต้น
347
335
682
17
รวมทั้งหมด
854
826
1,680
49
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

Read 7441 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2562 12:00