Additional Info

Additional Info

Additional Info

วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564 20:28

การใช้งานโปรแกรม Student Care สำหรับนักเรียน

Written by

วิธีการติดตั้งและลงทะเบียน Application Student Care สำหรับนักเรียน

Additional Info

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐนิชา ชินบุตร
  • ตำแหน่ง ครูจิตอาสา
  • วุฒิสูงสุด -
  • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.3/2
  • การติดต่อ -

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐรินีย์ ศรีชูยงศ์
  • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  • วุฒิสูงสุด คบ.วิทยาศาตร์ทั่วไป
  • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.1/4
  • การติดต่อ -

Additional Info

Additional Info

Additional Info

หน้าที่ 1 จาก 22