Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นางสาวภัคจิรา ลิ้มประเสริฐ
  • ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
  • วุฒิสูงสุด: ค.บ.ภาษาไทย
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำชั้น ม.2/4
  • การติดต่อ: -
Read 481 times Last modified on วันจันทร์, 05 สิงหาคม 2562 18:44