บุคลากรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

บุคลากรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (23)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล นางสาวธันยาภักค์ คมธัชนิธิชยวัศ
  • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  • วุฒิสูงสุด วท.บ.เทคโนโลยีอาหาร
  • หน้าที่หลัก -
  • การติดต่อ -

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล นางกชวรรณ สารีกุล
  • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา
  • หน้าที่หลัก -
  • การติดต่อ -
หน้าที่ 2 จาก 2