ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
60
51
111
4
อบ.2
51
55
106
4
รวม อบ.
111
106
217
8
ป.1
61
57
118
4
ป.2
60
72
132
4
ป.3
72
60
132
4
ป.4
66
59
125
4
ป.5
76
80
156
4
ป.6
67
59
126
4
รวมประถม
402
387
789
24
ม.1
123
134
257
6
ม.2
123
99
222
5
ม.3
115
103
218
5
รวมมัธยมต้น
361
336
697
16
รวมทั้งหมด
874
829
1,703
48
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

 

Read 3156 times Last modified on วันจันทร์, 27 กุมภาพันธ์ 2560 20:28