ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
61
51
112
4
อบ.2
60
46
106
4
รวม อบ.
121
97
218
8
ป.1
60
60
120
4
ป.2
53
59
112
4
ป.3
68
69
137
4
ป.4
66
60
126
4
ป.5
70
73
143
4
ป.6
72
70
142
4
รวมประถม
389
391
780
24
ม.1
121
99
220
6
ม.2
137
141
278
6
ม.3
95
97
192
5
รวมมัธยมต้น
365
377
742
16
รวมทั้งหมด
863
825
1,688
41
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

Read 3393 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2562 05:42