เพลงมาร์ชโรงเรียน

บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126

เพลง ดอกไม้ถวายพ่อ

คำร้อง/ทำนอง/ขับร้อง คุณครูอุบลรัตน์ หล้าชาญ

สารคดีลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ตอน พยาธิใบไม้ตับ