ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย Super User

นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู  (Permamance Agreement : PA) ในวันอัวคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารจตุพิทย์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126

    

   

  

  

 

ประมวลภาพกิจกรรม อัลบั้มที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรม อัลบั้มที่ 2