ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2563 เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เรียนรู้และมีประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการแกล้วกล้า ประชานันท์ เป็นประธานในพิธีเปิด

    

  

  

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่