ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย Super User

โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี นายแกล้วกล้า  ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงรายละเอียดของกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการปฏิบัติงานต่างๆ ของโรงเรียน

DSC 2525  DSC 2548

DSC 2463  DSC 2494

DSC 2457  DSC 2486

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่