ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย Super User

 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุาล โดยมี นายแกล้วกล้า  ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงรายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาก่อนปฐมวัย โครงการ กิจกรรม ตลอดจนการปฏิบัติงานต่างๆ ของโรงเรียน

oo01  oo02

oo03  oo004

oo05  oo06

oo07  oo08

ประมวลภาพกิจกรรมคลิกที่นี่ครับ