ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

      โรงเรียนได้ดำเนินการจัดโครงการฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยมีท่านผู้อำนวยการแกล้วกล้า ประชานันท์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการครั้งนี้ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดกิจกรรมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตามประมวลภาพกิจกรรมที่เก็บมาฝาก

                    pansuan001     pansuan005

                    pansuan002     pansuan003

                    pansuan006     pansuan004

ภาพกิจกรรมระดับชั้นอนุบาล ทั้งหมด คลิกที่นี่ครับ

ภาพกิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทั้งหมด คลิกที่นี่ครับ

ภาพกิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทั้งหมด คลิกที่นี่ครับ