ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

    โรงเรียนได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงาน ในกิจกรรมการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 15 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดยคุณครูลำพูน จันทร์มาลา และคุณครูบุญเพ็ง แสนอุบล เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนที่นำเสนอโครงงานในครั้งนี้ 

                 paam01       paam04

                 paam02       paam04

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรม