ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560

หลักจากจัดกิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 (ฝ่ายประถมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2560 แล้ว การเลือกตั้งประธานนักเรียนเป็นอีก 1 กิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนรู้จักคำว่าประชาธิปไตย และรักในประชาธิปไตย โรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 

          0 7             0 2

 

          0 3             0 4

 

          0 5            0 1

 

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมทั้งหมด