ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 รับการประเมินเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียน 1/2560 นำโดยท่านผู้อำนวยการแกล้วกล้า ประชานันท์ และคณะครูบางส่วนเข้าร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะผู้ประเมินในครั้งนี้ มีท่านรองวิวัฒน์ สมานชาติ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และท่านศึกษานิเทศ ประสาท วงค์กาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับการประเมินในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ช่างเช้าที่ผ่านมา

                      IMG 3418       IMG 3423

                      IMG 3426       IMG 3432

                      IMG 3438       IMG 3437

 คลิกเพื่อเข้าชมภาพทั้งหมด